Over ons

Mijn dossier online

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel. Daarom versturen wij privacygevoelige documenten niet als bijlage per e-mail, maar via een beveiligd ‘portaal’. Niet alleen omdat we dat vanwege de wet- en regelgeving verplicht zijn, maar gewoon omdat u dat van ons, en trouwens van elke notaris, mag verwachten.

(English text see below)

Met het portaal, ‘mijn dossier online’, hebt u altijd toegang tot uw dossier. U kunt 24 uur per dag uw eigen gegevens in deze beveiligde omgeving raadplegen. Inloggen gaat (en ook dat zijn wij verplicht) via zogenaamde twee‑factor‑authenticatie. Dat betekent dat u altijd twee stappen moet zetten om in te loggen: 1) met een loginnaam en wachtwoord en vervolgens 2) met een SMS‑code óf authenticatie app. U hebt dus altijd een smartphone nodig om in te loggen in ‘mijn dossier online’. Hieronder leggen we het voor u uit.

Hoewel u altijd toegang hebt tot uw dossier, adviseren wij wel uw documenten te downloaden en (ook) in uw eigen omgeving op te slaan. Zo bent u nooit afhankelijk van onze systemen.

De inlogprocedure
Als nieuwe klant krijgt u van ons, zodra de zaak in behandeling is genomen, per e-mail (naar het bij ons bekende e-mailadres) een inlogcode toegezonden. Deze heeft u nodig om in te kunnen loggen op ‘mijn dossier online’. Bewaart u deze e-mail dus goed. Uw wachtwoord volgt automatisch per SMS.

Gebruikersnaam
Uw gebruikersnaam is altijd uw (bij ons bekende) e-mailadres.

Wachtwoord
Op het moment dat u voor de eerste keer inlogt, gebruikt u de inlogcode die u via e-mail en het wachtwoord dat u per sms van ons hebt ontvangen. Zodra u hiermee (voor de eerste keer) heeft ingelogd, moet u uw wachtwoord opnieuw instellen. Het wachtwoord moet altijd aan de volgende eisen voldoen:

  • minstens 8 karakters
  • minstens 1 cijfer
  • minstens 1 hoofdletter
  • minstens 1 speciaal karakter

U kunt uw wachtwoord altijd wijzigen via menu ‘instellingen’.

Wachtwoord vergeten?
Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan in het inlogscherm op ‘Wachtwoord vergeten’. Het systeem zal u een link toesturen waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen.

SMS code of authenticatie app
Voor de tweede stap in de inlogprocedure kunt u kiezen tussen een SMS code die u van ons ontvangt en het gebruik van een authenticatie app. Steeds meer organisaties gebruiken een authenticatie app; dat is veiliger en (uiteindelijk) eenvoudiger. Voorbeelden van een dergelijke app zijn de Microsoft Authenticator en de Google Authenticator, verkrijgbaar in de bekende app stores. Volgt u de instructies die u in deze apps ontvangt.

Bestaande klant?
Bent u al langer klant van ons en al eerder voor ‘mijn dossier online’ aangemeld? Dan kunt u met uw e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord inloggen.

LET OP: wij maakten al eerder gebruik van een portaal en de inloggegevens van destijds zijn overgezet naar het nieuwe systeem. Het kan dus zijn dat het (nieuwe) portaal u uit het verleden ‘herkent’. Weet u uw wachtwoord niet meer? Dan kunt u dat wijzigen zoals hierboven aangegeven.

Knop op onze website/e-mailnotificatie
U kunt ‘mijn dossier online’ altijd benaderen via de groene knop op de homepage onze website. En staat er een nieuw bericht of document voor u klaar in ‘mijn dossier online’, dan krijgt u hiervan per e-mail een notificatie. Uiteraard kunt u ook vanuit die notificatie direct doorklikken naar ‘mijn dossier online’.

Het uploaden van documenten
Desgewenst kunt u ‘mijn dossier online’ ook gebruiken om documenten naar ons te versturen, te uploaden. Daarvoor kunnen wij een zogenaamde ’taak’ voor u aanmaken, die dan als het goed is na het inloggen rechts zichtbaar wordt. Let op: u kunt een taak maar één keer gebruiken. Het is dus zaak alle documenten tegelijk te uploaden. Anders moet er opnieuw een taak voor u worden aangemaakt.
Dus, wilt u documenten in uw dossier uploaden? Neem dan contact op met de behandelaar van uw dossier om hiervoor een taak aan te maken.

Speciaal voor onze verwijzers
Bent u een makelaar, hypotheekadviseur, belastingadviseur, accountant, advocaat of andere verwijzer en hebt u meerdere collega’s die toegang (moeten) hebben tot ‘mijn dossier online’? Dan kunnen er binnen uw organisatie een hoofdgebruiker en subgebruikers worden gedefinieerd. De hoofdgebruiker fungeert als het primaire aanspreekpunt van uw organisatie (ook voor situaties waarin de beveiliging van documenten van belang is). Subgebruikers zijn andere geautoriseerde personen binnen uw organisatie die toegang hebben tot ‘mijn dossier online’. Van de hoofdgebruiker moet tenminste het mobiele nummer bij ons bekend zijn.

Binnen uw organisatie wordt het account gedeeld, wat betekent dat er één gebruikersnaam (het algemene e-mailadres) en één wachtwoord is. Het is echter verplicht voor elke subgebruiker om een authenticatie app te gebruiken bij het benaderen van het online dossier.

‘Mijn dossier online’ is er voor u. Wij hebben geprobeerd het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden en als het goed is, ‘wijst het zich vanzelf’. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw dossier. Of stuur een mail naar info@bosscherjanssens.nl.

———————————–

The ‘mijn dossier online’ portal gives you secure access to the data in your dossier 24 hours a day. The log-in process involves so-called two-factor authentication (which we are also required to use); this just means that you log in via two separate steps: 1) with a log-in name and password and then 2) via a text message code or authentication app. As you can see, you will need a smartphone whenever you want to log into ‘mijn dossier online’. We explain how the process works below.

Although you will have access to your dossier 24×7, we advise you to download your documents and save them in your own environment (as well). This will avoid you ever being dependent on our systems.

The log-in process
As a new client, you will receive a log-in code from us (via the e-mail address we have for you) as soon as you place your case with us. You will need this code to log into ‘mijn dossier online’, so make sure you keep this e-mail in a safe place. Your password will follow automatically, by text message.

User name
Your user name will always be your e-mail address (the one you have given us).

Password
When you log in for the first time, you will use the log-in code and password you received from us (by e-mail and text message respectively). As soon as you have logged in (for the first time), you will be asked to change your password. Your chosen password must contain:

  • at least 8 characters
  • at least 1 number
  • at least 1 capital letter
  • at least 1 special character

You can change your password whenever you want, via the ‘Instellingen’ (settings) menu.

Forgotten your password?
If you have forgotten your password, click ‘Wachtwoord vergeten’ (forgotten password) in the log-in screen. The system will then send you a link to change your password.

Text message code or authentication app
In the second step of the log-in process, you can choose between using a text message code (which you receive from us) or an authentication app. More and more organisations are using these apps; they are safer and easier to use. Two examples are the Microsoft Authenticator and Google Authenticator apps. Both are available from the Android and Apple app stores. Simply follow the instructions provided in the apps.

Existing client?
If you are an existing client and have already registered for ‘mijn dossier online’, you can log in with your e-mail address and the password you chose after logging in for the first time.

NOTE: we used to use a different portal and the log-in data applicable then have been transferred to the new system. So, the (new) portal may ‘recognise’ you from the past. If you have forgotten your password, you can change it as described above.

Button on our website
You can access ‘mijn dossier online’ via the green button on our website. You will receive an e-mail notification whenever a new message or document is added to ‘mijn dossier online’ too. All these notifications will contain a handy link that takes you straight to ‘mijn dossier online’.

Uploading documents
You can also use ‘mijn dossier online’ to upload documents. To enable you to do this, we create a so-called ‘task’ for you, which you should see on the right-hand side of the screen when you log in. Note: you can only use a task once, which makes it important to upload all your documents at the same time. If you don’t, a new task will need to be created for you.

If you would like to upload documents to your dossier, ask the person who is handling your dossier to create a task for you.

‘Mijn dossier online’ has been developed to make life easier for you. We have tried to keep the system as simple as possible for your convenience. If you have any questions, don’t hesitate to contact the person who is handling your dossier. Alternatively, send an e-mail to info@bosscherjanssens.nl.

Over ons

Medewerkers

Korte lijnen, daar houden we van! Als u belt wordt u direct doorverbonden met uw dossierbehandelaar. Indien doorverbinden op dat moment niet lukt, zal er een interne melding gaan naar de dossierbehandelaar. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uiteraard kunt u ook via het contactformulier een e-mail sturen naar uw dossierbehandelaar.

Meer informatie
Over ons

Historie

Bosscher Janssens notarissen B.V. Een allroud notariskantoor dat is ontstaan uit een fusie tussen Notariaat Kuhlmann en Notariskantoor Cohen.

Meer informatie
Over ons

Sponsoring

Bosscher Janssens notarissen treedt hier en daar als sponsor op. Goed voor de naamsbekendheid, maar vooral omdat we het leuk vinden. En omdat het leuk moet zijn, beperken we ons tot gebieden waarin wij ons ook sociaal bewegen.

Meer informatie
Website cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op “Instellingen” te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op “Alle cookies toestaan”.
Cookie instellingen
Essentiële cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in ons privacy statement.
Analytische cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op “Instellingen” te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op “Alle cookies toestaan”.
Advertentie cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.